Ochrana údajů

Vaše osobní data:

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách vyžadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to vždy na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou zveřejněny třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Kontakt na externí servery se provádí pouze v případě využití stránky vyhledání poštovního směrovacího čísla pro vizuální zobrazení geografických informací. Při používání služby Google maps shromažďuje, zpracovává a používá firma Google data návštěvníků o využití mapových funkcí. Další informace o zpracování údajů společnosti Google naleznete v oznámení o ochraně soukromí společnosti Google. Zde můžete také změnit nastavení osobních údajů v centru ochrany osobních údajů. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde.

Dále tato webová stránka neobsahuje žádné nástroje pro sledování nebo analýzu. Ačkoli systém správy obsahu webové stránky používá cookies, je to pouze z technicko-funkčního důvodu. Nejde o sledování mimo tuto webovou stránku. My neukládáme IP adresy ani jiné data připojení. Náš webový host podléhá německé jurisdikci, umístění serveru je v Německu. Webhost používá data protokolu pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Vyhrazuje si však právo retrospektivně kontrolovat údaje o protokolu, pokud na základě konkrétních důkazů existuje legitimní podezření z protiprávního užívání.

Vaše údaje, které jsou u nás uloženy (které jste nám sdělili e-mailem, kontaktním formulářem apod.), nebudou zveřejněny třetím stranám a uchovávány tak dlouho, jak to je nutné (doba trvání smlouvy) a pouze za účelem Vašeho zájmu. Právním základem je čl. 6 I b DSGVO (plnění smlouvy) nebo čl. 6 I a DSGVO (dobrovolnost). Úložiště (a zálohování) dat není prováděno v cloudu, ale pouze lokálně.

Vaše práva:

Máte vždy nárok na informace o datech, které jsme o Vás uložili. Podobně můžete požádat o opravu nesprávných údajů nebo o smazání uložených dat, pokud nejsou uloženy z primárního právního důvodu (například smluvní údaje). Můžete proti tomu vznést námitku. Kontaktujte nás prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v obchodních podmínkách či kontaktech. Odpovědný je Peter Weghorn.

Máte také právo podat stížnost k orgánům pro ochranu údajů.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. Náš kontaktní formulář přenáší data prostřednictvím zabezpečeného připojení SSL (https).

Naše data:

Použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností zveřejnění firemních kontaktních údajů třetími stranami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně vyloučeno. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

 

Tel.: (+420) 547 212 412

Pražská 674/156
642 00 Brno (CZ)

Od pondělí do pátku
8:00 - 16:30 hodin.