Obchodní pdmínky

FreeWater s.r.o. 

Následující stránka stanoví znění obchodních podmínek prodejce v tomto internetovém obchodě. Vytvořením objednávky v tomto internetovém

obchodě s těmito podmínkami vyjadřujete bezvýhradný souhlas.

Kontaktní informace

FreeWater s.r.o. 

Sídlo společnosti: 
Pražská 674/156                                                                   
642 00                                                                              
Brno
IČ: 29317657
DIČ: CZ 29317657

Tel.: +420 547 212 412

Obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 77337 dále jen prodejce nebo dodavatel.

 

Zdroj informací pro všechna vyobrazení a grafiky:

Fotolia, iStock, freeimages.

 

Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("Linky"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nabyla platnosti výhradně v případě, ve kterém je autorovi znám obsah a je pro něj technicky možné a od něj požadovatelné, aby užívání v případě protiprávních obsahů zabránil. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění linku neobsahovaly příslušné pomocí linků spojené stránky ilegální obsahy. Autor nemá vliv na aktuální i budoucí úpravu a na obsahy pomocí linků spojených / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech pomocí linků spojených / propojených stránek, které byly změněny po umístění linku. Toto stanovení platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí záznamy v návštěvních knihách, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvláště za škody, které vzniknou z užívání nebo neužívání takovýmto způsobem zveřejněných informací, ručí pouze provozovatel stránky, na kterou je odkazováno, ne ten, který prostřednictvím linků na příslušné zveřejnění toliko odkazuje.

Autorské a značkové právo

Autor usiluje o to, aby ve všech publikacích dodržoval autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, aby používal vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo aby odkazoval na bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a příp. třetími osobami chráněné obchodní značky a ochranné známky podléhají neomezeně ustanovením právě platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Toliko na základě pouhého jmenování nelze dojít k závěru, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright pro zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty zůstává pouze u autora stránek. Rozmnožovaní nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

Právní účinnost tohoto omezení odpovědnosti

Na toto omezení odpovědnosti je třeba pohlížet jako na část internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. V případě, že by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne úplně odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.

Ochrana údajů

Použití kontaktního formuláře nezbytně vyžaduje uvedení Vašich osobních údajů. Získané údaje jsou použity ke komunikaci. K předávání Vašich osobních údajů třetím osobám nedochází.

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace získané pomocí Cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) je předávána na server Google do USA a tam uložena. Google tuto informaci použije, aby vyhodnotil využívání webové stránky Vámi, aby sestavil reporty o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a aby poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuelně nebude možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky dáváte souhlas se zpracováním údajů získaných o Vás ze strany Google způsobem popsaným výše a za výše popsaným účelem. Google tyto informace rovněž případně předá třetím osobám, pokud je toto předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Google.

Tel.: (+420) 547 212 412

Pražská 674/156
642 00 Brno (CZ)

Od pondělí do pátku
8:00 - 16:30 hodin.